De braderie op Koningsdag 2020 is afgelast!

In de strijd tegen het Corona virus heeft de overheid de maatregelen aangescherpt, één van de genomen maatregelen is dat tot in ieder geval 1 juni evenementen niet meer zijn toegestaan. Dit heeft directe invloed op de organisatie van braderie tijdens Koningsdag  27 april a.s.

Met pijn in ons hart hebben wij als Stichting Braderie Diepenveen dan ook geen andere keuze om het jaarlijkse evenement te annuleren. Wij zullen ons gaan inzetten om Koningsdag 2021 nog feestelijker te maken dan dat jullie van ons gewend zijn!

Vanaf heden is de mogelijkheid tot inschrijven gesloten, inschrijvingen die al gedaan zijn komen te vervallen. Vanaf 15 november 2020 zal de mogelijkheid tot inschrijven weer worden geopend. U ontvangt kort voor deze datum nog een herinnering.

Wij wensen iedereen sterkte in deze kwetsbare periode en hopen elkaar in gezondheid weer te kunnen ontmoeten.

Namens St. Braderie Diepenveen.